Rapport från genomförda Events

Spontankörning med GCS

Idag var vi ett gäng som körde till 
Bike i Trollhättan vi körde från Stig Center mot Kungälv via Diseröd och Hjärterum till Trollhättan 
Vi som var med Lennart D Martin& Ellen Pelle Rolle Micke Sverker Christina och Anders

20160508a